منوی سایت
آموزش کمپرس کردن و حجیم سازی وکال

آموزش کمپرس کردن و پارامترهای آن

عملیات کمپرس کردن یکی از مهمترین و در عین حال حیاتی ترین کارها در حین میکس یک پروژه موزیک می باشد.علیرغم اهمیت کمپروسر بسیاری از میکس منها از آن بر روی تمامی ترکهای خود استفاده نمیکنند یا اگر هم بکنند با پارامترهای آن چون آشنایی ندارد ترجیح میدهند که از پریستهای آن استفاده کنند.