منوی سایت
ریورب lexicon

پلاگین ریورب Lexicon MPX

برای 40 سال است که lexicon به عنوان استانداردی در ریورب و پردازش دیجیتال شناخته شده است و اکنون صدای غنی و شفاف lexicon درون یک پلاگین کامپیوتری قابل دسترس است.