منوی سایت

شعر و تکست

دانلود شعر و تکست پاپ و رپ

شعر وتکست

سلام می نویسم این دفه ریسکی ‎واقعا نمیدونم هستی یا نیستی ‎به فکر ساختن کره های دیگ؟ی ‎یا توام زدی توی فاز مستی با ویسکی ‎من اینجام زیره پونز نقشت…